ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
NOU
Numărul 125
Numărul 124 Numărul 123 Numărul 122 Numărul 121 Numărul 120 Numărul 119 Numărul 118 Numărul 117 Numărul 116 Numărul 115 Numărul 114 Numărul 113 Numărul 112 Numărul 111 Numărul 110 Numărul 109 Numărul 108 Numărul 107 Numărul 106 Numărul 105 Numărul 104 Numărul 103 Numărul 102 Numărul 101 Numărul 100 Numărul 99 Numărul 98 Numărul 97 Numărul 96 Numărul 95 Numărul 94 Numărul 93 Numărul 92 Numărul 91 Numărul 90 Numărul 89 Numărul 88 Numărul 87 Numărul 86 Numărul 85 Numărul 84 Numărul 83 Numărul 82 Numărul 81 Numărul 80 Numărul 79 Numărul 78 Numărul 77 Numărul 76 Numărul 75 Numărul 74 Numărul 73 Numărul 72 Numărul 71 Numărul 70 Numărul 69 Numărul 68 Numărul 67 Numărul 66 Numărul 65 Numărul 64 Numărul 63 Numărul 62 Numărul 61 Numărul 60 Numărul 59 Numărul 58 Numărul 57 Numărul 56 Numărul 55 Numărul 54 Numărul 53 Numărul 52 Numărul 51 Numărul 50 Numărul 49 Numărul 48 Numărul 47 Numărul 46 Numărul 45 Numărul 44 Numărul 43 Numărul 42 Numărul 41 Numărul 40 Numărul 39 Numărul 38 Numărul 37 Numărul 36 Numărul 35 Numărul 34 Numărul 33 Numărul 32 Numărul 31 Numărul 30 Numărul 29 Numărul 28 Numărul 27 Numărul 26 Numărul 25 Numărul 24 Numărul 23 Numărul 22 Numărul 21 Numărul 20 Numărul 19 Numărul 18 Numărul 17 Numărul 16 Numărul 15 Numărul 14 Numărul 13 Numărul 12 Numărul 11 Numărul 10 Numărul 9 Numărul 8 Numărul 7 Numărul 6 Numărul 5 Numărul 4 Numărul 3 Numărul 2 Numărul 1
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 39
Abonament PDF

jOOQ, pentru simplificarea integrării SQL-ului în Java

Silviu Dumitrescu
Line manager@TelenavDiana Bălan
Map analyst@Telenav
PROGRAMARE


jOOQ este o bibliotecă Java, folosită pentru maparea bazelor de date. API-ul astfel rezultat este domain-specific (DSL), reprezentând o abstracție construită pe modelele relațional și obiect orientat (ORM) ale bazelor de date.

jOOQ nu reprezintă un nou limbaj de interogare ci un instrument de construire a clauzelor SQL din obiecte jOOQ generate din baza de date. jOOQ folosește JDBC pentru apelurile la resursa bazei de date.

 Deși jOOQ nu are atâtea funcționalități precum ORM-urile (spre exemplu: managementul stărilor entităților, moștenire, interogări polimorfice, etc.), acesta permite crearea de interogări complexe ce implică reuniuni, alias-uri, select-uri imbricate sau joncțiuni complexe, adică acoperă funcționalitatea extinsă SQL.

Principalele artefacte generate ca structuri predefinite, dar care pot fi modificate și adaptate la nivel de model si accesibilitate, pentru jOOQ sunt:

 1. Extensie a clasei org.jooq.impl.SchemaImpl, ce conține un array cu toate tabelele bazei de date;

 2. Extensie a clasei org.jooq.impl.TableImpl, ce definește structura unei tabele din baza de date. O astfel de extensie apare pentru fiecare tabelă din baza de date;

 3. Extensie a clasei org.jooq.impl.UpdatableRecordImpl, ce definește operațiile de afișare si modificare ale unei înregistrări dintr-o tabelă. O astfel de extensie apare pentru fiecare tabelă din bază.

Vom folosi ca demo pentru acest articol generarea default, pentru o bază de date PostgreSQL. Într-un proiect Maven, pom.xml va avea următorul conținut:

<dependencies>
 <dependency>
  <groupId>org.jooq</groupId>
  <artifactId>jooq</artifactId>
  <version>3.6.1</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>org.jooq</groupId>
  <artifactId>jooq-meta</artifactId>
  <version>3.6.1</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>postgresql</groupId>
  <artifactId>postgresql</artifactId>
  <version>9.1-901-1.jdbc4</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>org.postgis</groupId>
  <artifactId>postgis-jdbc</artifactId>
  <version>1.3.3</version>
 </dependency>
</dependencies>
<build>
 <plugins>
  <plugin>
   <groupId>org.jooq</groupId>
   <artifactId>jooq-codegen-maven</artifactId>
   <version>3.6.1</version>
  <configuration>
   <executions>
    <execution>
     <goals>
 <goal>generate</goal>
     </goals>
    </execution>
   </executions>
 <!-- JDBC connection parameters -->
   <jdbc>
    <driver>org.postgresql.Driver</driver>
    <url>dbc:postgresql://localhost:5432/mydatabase</url>
    <user>username</user>
    <password>password</password>
   </jdbc>  
<!-- Generator parameters -->
    <generator>
     <name>org.jooq.util.DefaultGenerator</name>
     <database>   <name>org.jooq.util.postgres.PostgresDatabase</name>
      <includes>.*</includes>
 <excludes></excludes>   <inputSchema>myschema</inputSchema>
     </database>
     <target> 
      <packageName>test.generated</packageName>
      <directory>src/main/java</directory>
     </target>
    </generator>
   </configuration>
  </plugin>
 </plugins>
</build> 

Primele două dependențe, jooq și jooq-meta, sunt folosite ca pachete de bază pentru rularea jOOQ, respectiv pentru metadatele utilizate în maparea bazei de date în clase Java. 

Cea de-a treia dependență jOOQ, jooq-codegen-maven, este un utilitar pentru generarea efectivă a schemei baze de date.

Alte tag-uri importante implicate în pom sunt:

target, cu două subelemente: 

 1. packageName, reprezintă numele pachetului în care se vor genera clasele  amintite în paragrafele anterioare;

 2. directory, reprezintă numele directorului în care vor fi create pachetele anterioare. 

O aplicație ce interacționează cu o baza de date PostgreSQL, ce conține o tabelă, urmărește pașii:

DSLContext create = DSL.using(conn, SQLDialect.POSTGRES_9_4); 

Clasele implicate sunt: DSLContext este interfața ce conține principalele funcționalități pentru obiectul de interogare, iar DSL este un factory pentru diversele tipuri de dialecte;

Prezentăm mai jos codul integral al acestei aplicații demo:

 final String userName = "postgres";
 final String password = "fcdss";
 final String url = "jdbc:postgresql://localhost:5432/mytests";
try (final Connection conn = DriverManager.getConnection(url, userName, password)) { 
final DSLContext create = DSL.using(conn,SQLDialect.POSTGRES_9_4);
final Result result = create.select().from(Tables.AUTHOR).fetch();
for (final Record r : result) {
 final Integer id = r.getValue(Tables.AUTHOR.ID);
 final String firstName = r.getValue(Tables.AUTHOR.FIRST_NAME);
 final String lastName = r.getValue(Tables.AUTHOR.LAST_NAME);
 System.out.println("ID: " + id + " first name: " + firstName + " last name: " + lastName);
}
} catch (final Exception e) {
 e.printStackTrace();
}  

Vom dezvolta subiectul în numerele viitoare ale revistei, cu argumente de performanță și paralelă între jOOQ și ORM-uri precum JPA.

Vă dorim lectură plăcută!

VIDEO: NUMĂRULUI 125

Sponsori

 • BT Code Crafters
 • Accesa
 • Bosch
 • Betfair
 • MHP
 • Connatix
 • BoatyardX
 • AboutYou
 • Colors in projects

VIDEO: EXTRA