ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 24
Abonament PDF

O NOUĂ SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU IT

Roxana Mircea
Management Partner
@REI FINANCE ADVISORS
DIVERSE

Ministerul Finanțelor prin Departamentul de Ajutor de Stat va derula începând cu 1 iulie o nouă schemă de ajutor de stat ce fi valabilă până la 31 decembrie 2020 -și va avea un buget total de aproximativ 600 mil. euro, cu posibilitatea suplimentării.

Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 1.500.

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.

Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 • locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiții;
 • Nu se impune o valoare minimă a proiectului de investiții însă trebuie demarat după emiterea acordului de finanțare.
 • locurile de muncă sunt create după data primirii acordului pentru finanțare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiției.

Se poate depune un proiect pentru mai multe locații, sediul social și punctele de lucru ale companiei, cu condiția să se creeze minim 20 noi locuri de muncă /locație.

Se iau în considerare locurile de muncă nou-create în cazul în care între angajați și angajator sau întreprinderi asociate acestuia nu există raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare.

Activități eligibile

Sunt eligibile activități de editare a producției software (582), activități de servicii în tehnologia informației (620), activități de servicii informatice (63); sunt excluse activități precum: agricultura, comerț, hoteluri, restaurante, transporturi, jocuri de noroc, telecomunicații, închiriere, leasing etc. .

Companii eligibile

Pot aplica atât întreprinderi existente cât și nou create.

Întreprinderile existente trebuie să fi avut o situație financiară bună în 2013: capitaluri proprii pozitive, rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât , etc. .

Întreprinderile nou create sunt eligibile doar în cazul în care acționarii nu desfășoară sau nu au mai desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare prin intermediul altor companii în ultimii 2 ani.

Ajutorul nerambursabil

Intensitatea brută a ajutorului de stat regional esteraportată la cheltuielile eligibile

Beneficiarii pot solicita plata ajutorului nerambursabil de patru ori pe an, strict raportat la costurile salariale efectuate și în conformitate cu proiectul aprobat; rambursările se vor efectua în 45 de zile lucrătoare de la data la care cererea de rambursare este considerată completă.

Procedura de lucru

Schema va fi activă începând cu data de 1 iulie a.c.. Se va depune în cadrul unei sesiuni de depunere de 20 de zile o documentație preliminară (calendarul de creare a locurilor de muncă, certificate de atestare fiscală etc) pe baza căreia se acordă un punctaj societății.

Criteriile pe baza cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante de ajutor de stat sunt: numărul de locuri de munca nou create, perioada de creare a minim 20 locuri de muncă, locația realizării investiției, rentabilitatea cifrei de afaceri, valoarea capitalului social subscris vărsat.

Companiile care se vor califica vor depune planul de afaceri complet, iar dintre acestea, cele eligibile vor primi acord de finanțare nerambursabilă.

Estimativ, companiile vor trebui să aștepte circa 6 luni până la emiterea acordurilor de finanțare, prin urmare, vor trebui să își planifice să demareze atât proiectul de investiții cât și crearea noilor locuri de muncă după această dată.

IMM-urile sunt obligate să mențină noii angajați timp de 3 ani de la data creării lor, iar companiile mari timp de 5 ani.

În aceeaşi ediţie ... (24)

▼ TOATE ARTICOLELE ▼

Conferință

VIDEO: NUMĂRULUI 120

Sponsori

 • BT Code Crafters
 • Accesa
 • Bosch
 • Betfair
 • FlowTraders
 • MHP
 • Connatix
 • BoatyardX
 • metro.digital
 • AboutYou
 • Colors in projects

VIDEO: EXTRA