ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 23
Abonament PDF

Cluj IT marchează o nouă etapă a dezvoltării sale ca cluster inovativ

Conf. Dr. Paulina Mitrea
Coordonator Brained City @ Cluj IT Cluster
DIVERSE

Luna aceasta marchează o nouă etapă în eforturile de construcție a unei identități relevante pentru clusterul Cluj IT, dar și o oportunitate de dezvoltare pe o direcție de inovare a membrilor asociației noastre. Proiectul depus anul trecut de către Cluj IT în cadrul apelului deschis POSCCE/ Op.1.3.3 se află în ultima fază a semnării contractului de finanțare și va fi implementat pentru o perioadă de 18 luni după semnare. Este rezultatul unui efort de pregătire de peste un an de zile.

Un proces interesant în această etapă, care merită semnalat aici pentru că marchează maturitatea organizațiilor membre ale cluster-ului nostru, a fost cel de selecție a ideilor de produse inovative cu potențial marchetabil care urmau să fie sprijinite prin acest proiect. În urma evaluării, în contextul grupului "Innovation", a ideilor de subproiecte propuse de către companii și universități, au fost selectate inițiativele concrete de realizare de produse software inovative înscrise în tematica generală a proiectului, care vor fi dezvoltate până în faza de produs final, cât și un număr de subproiecte finanțabile până în faza de design (adică proiect software complet), pentru a căror continuare, în sensul implementarii și scoaterii pe piață, urmează să se atragă alte finanțări viitoare.

În jurul fiecărui subproiect sunt grupate consorții, formate atât din firme ale cluster-ului cât și din Universități, ca atare odată cu demararea implementării acestui proiect vom proba cu adevărat potențialul de cooperare al membrilor noștri. Totodată proiectul va permite devoltarea unor activități care țintesc spre consolidarea organizațională și extinderea relațiilor între membrii clusterului. Concret, vor fi implementate acțiuni de tip training (pentru resursa umană a companiilor din cluster), vor fi inițiate și desfășurate parteneriate cu alte entități din afara cluster-ului prin participări la conferințe și târguri, vor fi derulate campanii de publicitate și marketing și vor fi finanțate evenimente majore ale organizației noastre (cum ar fi Cluj Innovation Days, ediția 2015). Foarte important este faptul că proiectul va facilita obținerea de asistență și consultanță pentru consolidarea unor direcții de dezvoltare ale cluster-ului Cluj IT prin care dorim să ne aliniem celor mai înalte standarde de excelență la nivel european.

În articolul nostru din numărul 20 al revistei, intitulat "Clusterul ClujIT: Inovare Interdisciplinară și soluții IT avansate pentru o comunitate urbană de avangardă", în contextul prezentării obiectivelor generale ale Clusterului ClujIT am scos în evidență faptul că, în virtutea unui crez asumat prin însuși statutul asociației ClujIT Cluster, obiectivul cel mai important este oferirea de soluții IT inovative pentru comunitate, bazate pe aport colaborativ de know-how și competențe avansate, chiar de avangardă(!), provenite din toate mediile furnizoare de knowledge și expertiză care sunt atât de bine reprezentate în urbea noastră. În acest context, am și anunțat pregătirea derulării unuia dintre proiectele majore ale Cluster-ului nostru, anume "Dezvoltarea Inovativă prin Informatizare a Ecosistemului Urban Cluj-Napoca" cunoscut și sub denumirea de "Cluj-Napoca: Next Generation Brained City" - proiect aprobat spre finanțare pe POSCCE/ Op.1.3.3 și care, în momentul de față, așa cum am arătat și mai sus, se află în etapa de finalizare a semnării contractului de finanțare. Prin modul de abordare, acest proiect este menit a genera un areal de viețuire bazat pe conceptul inovativ de comunitate de tip urban ecologic și complet informatizată, consacrată sub paradigma de "networked ecological city", ceea ce va constitui premisele necesare pentru ca mediul nostru urban să devină un mediu armonios și eco-eficient, în care componentele și nivelurile specifice ale activităților și elementelor caracteristice unui oraș inteligent, sunt armonizate prin intermediul unei informatizări integrative și exhaustive.

Pe fondul problemei, abordarea conceptului central al proiectului pornește de la identificarea a două premise esențiale, care se intercondiționează după cum urmează: (1) comunitățile actuale urbane (cât și rurale, în anumite cazuri) beneficiază pe anumite niveluri de sisteme informatice necorelate și neintegrate în totalitatea lor, aflate în stadii diverse de evoluție și dezvoltate pe o mare varietate de platforme și tehnologii IT; (2) în conditțile prezervării premisei (1) în paradigma curentă, ritmurile de dezvoltare actuale ale comunităților, pe toate componentele, riscă să conducă la evolutii haotice (contrare nevoii de expansiune armonioasă pe toate elementele).

Luându-se în considerare aceste două premise, în vederea soluționării riscului relevat în contextul celei de a doua, un model de dezvoltare pe "layers", adică straturi intercorelate și comunicante, armonizate prin informatizare coerentă, inovativă și integrativă, constituie paradigma asumată deja prin construcția însăși a proiectului, construcție mulată pe conceptele cele mai avansate de dezvoltare urbană. Menținându-ne la nivelul de conceptualizare a proiectului, consemnăm faptul că întreaga abordare se bazează pe implicarea instrumentului oferit de triunghiul cunoașterii (knowledge triangle), în realizarea - ca target final - a triunghiului sănătății comunităților umane (health triangle), ceea ce garantează dezvoltarea unui mediu de business și viețuire de tip "Next Generation Brained City".

Noul concept urban vizează o dezvoltare economică sustenabilă și eficientă pentru un context de comunitate eco-eficient și profitabil.Întreaga construcție a proiectului este structurată pe șapte niveluri, pe aceste niveluri înscriindu-se subproiectele selectate pentru a fi dezvoltate de grupuri distincte de firme și reprezentanți ai universităților din cluster, anume: (1) nivelul informatizării administrației publice; (2) nivelul rețelelor de transport/trafic; (3) nivelul rețelei medicale; (4) nivelul infrastructurii de utilități (pornindu-se de la nivelul "under-ground" până la nivelul rețelelor aeriene); (5) nivelul rețelei educaționale și culturale; (6) nivelul rețelei entităților economice și de business; (7) nivelul de habitat axat pe conceptul de "next generation housing", adică clădiri inteligente aferente conceptului de "smart city".

Ținta finală vizată prin intermediul proiectului este perfect convergentă și corelată unui alt obiectiv major al cluster-ului ClujIT, anume realizarea proiectului "Cluj Innovation City, având targetul definit pentru un orizont de 15-20 ani, proiect ce are deja sprijinul autorităților locale (Primarie, Consiliu Judetean, Prefectura, ADR NV etc). Iar ca un punct de reper, întreaga abordare a proiectului vizează targetul definit la nivel european și mondial, având ca orizont anul 2020, privind conceptul de Eco-Smart City.

De fapt, întreaga politică de dezvoltare economică a Uniunii Europene se bazează pe două concepte majore și anume specializare inteligentă (smart specialization) și cluster-izare, în timp ce instrumentele esențiale de atingere a obiectivelor de performanță socio-economică sunt circumscrise dezvoltării IT&C, digitalizării și tehnologiilor generice-cheie (key enabling technologies). Sperăm ca alinierea României la aceste direcții strategice de dezvoltare, susținute și financiar, să fie continuată prin măsuri de susținere directă a cluster-elor și mediului privat și în actuala perioadă de programare.

VIDEO: NUMĂRULUI 113

Sponsori

  • Accenture
  • Bosch
  • ntt data
  • Betfair
  • FlowTraders
  • MHP
  • Connatix
  • BoatyardX
  • metro.digital
  • Colors in projects