ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
NOU
Numărul 137
Numărul 136 Numărul 135 Numărul 134 Numărul 133 Numărul 132 Numărul 131 Numărul 130 Numărul 129 Numărul 128 Numărul 127 Numărul 126 Numărul 125 Numărul 124 Numărul 123 Numărul 122 Numărul 121 Numărul 120 Numărul 119 Numărul 118 Numărul 117 Numărul 116 Numărul 115 Numărul 114 Numărul 113 Numărul 112 Numărul 111 Numărul 110 Numărul 109 Numărul 108 Numărul 107 Numărul 106 Numărul 105 Numărul 104 Numărul 103 Numărul 102 Numărul 101 Numărul 100 Numărul 99 Numărul 98 Numărul 97 Numărul 96 Numărul 95 Numărul 94 Numărul 93 Numărul 92 Numărul 91 Numărul 90 Numărul 89 Numărul 88 Numărul 87 Numărul 86 Numărul 85 Numărul 84 Numărul 83 Numărul 82 Numărul 81 Numărul 80 Numărul 79 Numărul 78 Numărul 77 Numărul 76 Numărul 75 Numărul 74 Numărul 73 Numărul 72 Numărul 71 Numărul 70 Numărul 69 Numărul 68 Numărul 67 Numărul 66 Numărul 65 Numărul 64 Numărul 63 Numărul 62 Numărul 61 Numărul 60 Numărul 59 Numărul 58 Numărul 57 Numărul 56 Numărul 55 Numărul 54 Numărul 53 Numărul 52 Numărul 51 Numărul 50 Numărul 49 Numărul 48 Numărul 47 Numărul 46 Numărul 45 Numărul 44 Numărul 43 Numărul 42 Numărul 41 Numărul 40 Numărul 39 Numărul 38 Numărul 37 Numărul 36 Numărul 35 Numărul 34 Numărul 33 Numărul 32 Numărul 31 Numărul 30 Numărul 29 Numărul 28 Numărul 27 Numărul 26 Numărul 25 Numărul 24 Numărul 23 Numărul 22 Numărul 21 Numărul 20 Numărul 19 Numărul 18 Numărul 17 Numărul 16 Numărul 15 Numărul 14 Numărul 13 Numărul 12 Numărul 11 Numărul 10 Numărul 9 Numărul 8 Numărul 7 Numărul 6 Numărul 5 Numărul 4 Numărul 3 Numărul 2 Numărul 1
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 136
Abonament PDF

Războiul pixelilor, povestea Playright

Adrian Lazăr
QA Architect @ ConnatixPROGRAMARE

Un punct extrem de important în percepția pe care un utilizator o are despre o aplicație este reprezentat de UI și componentele vizuale ale ei. Luând în calcul faptul că UI/UX este văzut ca o componentă importantă în cadrul procesului de dezvoltare a produsului, în raport direct proporțional crește și riscul de a apărea probleme în cadrul aplicației, în timpul sau după finalizarea funcționalităților implementate.

Mai jos, regăsim câteva aspecte importante referitoare la importanța UI/UX în cadrul unei aplicații și a modului în care acestea sunt percepute de către utilizatori:

Cunoscându-se importanța pe care o poate avea un UI/UX de calitate în cadrul unei aplicații, este esențial ca și testarea să se asigure că cerințele venite din partea echipei de design sunt corect implementate în cadrul aplicației și că viitoarele modificări nu vor avea un impact asupra ei.

A asigura o validare a elementelor de design, aplicând o abordare clasică, adică prin utilizarea unor elemente DOM și a atributelor pe care acestea le au, nu este fezabil în contextul unei aplicații complexe. Aceasta, din cauză că, în timp, va genera o suită de teste care vor fi extensive din punctul de vedere al duratei de test. Lângă asta se adaugă creșterea riscului de a avea teste care vor cădea aleatoriu din cauza încărcării elementelor în UI sau a tranzițiilor/animațiilor care vor trebui luate în considerare în cadrul testelor.

O altă abordare utilizată pentru a putea valida componentele de UI dintr-o aplicație este compararea de imagini. Și anume, o validare făcută la nivel de pixel între o imagine inițială și o imagine din timpul execuției testelor automate. În cazul în care există o diferență între cele două imagini, testul va cădea, iar diferența va fi expusă într-un raport împreună cu restul detaliilor din cadrul testului.

Pentru a ajunge la implementarea unei suite de teste vizuale automate sunt necesari câțiva pași pe care îi putem regăsi mai jos:

1.Identificarea celei mai potrivite soluții de teste vizuale pentru actualul ecosistem de testare automată.

În realizarea acestui demers este foarte important să identificăm atât aspectele care vor fi luate în considerare pentru decizia finală, cât și ponderea acestora.

În cazul de față, factorii și ponderea acestora sunt următorii:

Această pondere este extrem de importantă deoarece în scenariul de față a fost esențial în decizia finală, întrucât a schimbat locul în clasament între o soluție oferind mai multă accesibilitate și o altă soluție oferind un plus din punctul de vedere al duratei execuției testelor.

2.Definirea unei liste a soluțiilor de testare vizuală.

Este necesar să existe mai multe opțiuni cu diferite caracteristici specifice, cum ar fi open source sau ușor de implementat. De reținut că lista finală de soluții va trebui să conțină suficient de multe opțiuni încât să nu se prelungească următoarea etapă.

3.Crearea unui prototip de integrare pentru fiecare opțiune din lista anterioară.

Cel mai important pas este încercarea de integrare a fiecăreia dintre soluții în ecosistemul actual de testare automată. Acest lucru se face, de obicei, prin instalarea cerințelor specifice fiecărei soluții, crearea unui mediu de testare și definirea unui set de teste care să atingă diferite arii ale aplicației care va fi testată.

Bineînțeles că un aspect important și obligatoriu al acestei etape este format din măsurarea și documentarea funcționalității fiecărei soluții de testare pentru a fi folosită ulterior în determinarea performanței acestora.

Pe lângă pașii de mai sus, este vital să păstrăm un contact permanent cu furnizorul soluției de testare pentru a ne asigura că setările pe care le facem și modul în care o integrăm e cel care ne oferă maximul de performanță.

4.Alegerea soluției care se pretează cel mai bine necesităților

După încheierea tuturor pașilor anteriori, ultimul pas este acela de a alege soluția potrivită din punctul de vedere al cerințelor tehnice și business.

În acest pas, rezultatele anterioare și analiza lor sunt prezentate factorilor decizionali.

După parcurgerea tuturor pașilor, soluția aleasă în cadrul procesului nostru de testare a fost Playwright Visual Comparisons.

Fig. 1. Sursa: https://medium.com/@kbalaji.kks/visual-testing-using-playwright-50943c57736a

Playwright este un framework de testare web și automation. El permite execuția de teste prin Chromium, Firefox sau WebKit prin utilizarea unui singur API. Acesta este construit pentru a permite o testare cross-browser capabilă, solidă și rapidă. Principalele motive care au stat la baza alegerii Playwright au fost:

Implementarea unei librării de teste vizuale folosind Playwright cuprinde următorii pași:

1. Instalarea Playwright și a necesităților acestei soluții.

Pentru a începe este de ajuns execuția unei singure acțiuni în linia de comandă:

npm init playwright@latest, care va genera un set de teste UI și fișierul de configurare specific Playwright.

Pe acesta din urmă va fi nevoie să-l modificăm pentru a ne permite execuția de teste vizuale. Pentru acest lucru va fi necesar să definim următoarele proprietăți:

2. Crearea unei liste de teste automate care vor fi folosite în suită.

Înainte de începerea implementării scenariilor de test, un pas important constă în definirea acestora. Acest lucru va ajuta la stabilirea unei arhitecturi care ne va permite extinderea facilă a scenariilor în viitor.

3. Implementarea scenariilor de test.

După ce lista de teste a fost definită și au fost extrase din aceasta testele care vor fi automatizate, se va începe implementarea acestora în cadrul soluției.

Pentru a avea ușurință în a adăuga teste ulterioare, dar și pentru a putea menține o bună performanță a soluției de testare, este preferabilă utilizarea unor scenarii de test cât se poate de granulare care vor valida componente individuale de UI.

Aceasta va ajuta și la citirea rezultatelor de test putând să identifice rapid zona aplicației unde au apărut modificări și să treacă la remedierea acestora.

De asemenea, această granularitate este vitală în a menține complexitatea testelor în cazul în care o componentă UI este afectată. Astfel, granularitatea favorizează izolarea acelor teste de restul suitei, fără a fi nevoie de modificări complexe până în punctul în care diferența semnalată de teste este remediată.

4. Crearea imaginilor inițiale care vor fi folosite în cadrul testelor.

Când scenariile de test sunt gata pentru a fi executate, prima execuție a acestora va crea un set de imagini de bază. Acestea vor avea rol de referință în restul execuțiilor ce vor urma, devenind puncte de validare față de imaginea care va fi făcută în timpul rulării testului.

Pentru o mai facilă gestionare a imaginilor de referință, se pot crea mai multe directoare care să permită organizarea acestora în funcție de sistemul de operare sau de alte aspecte.

O mențiune importantă privind sistemul de operare în acest context al testelor vizuale este legată de faptul că, dacă se dorește execuția de teste între mai multe sisteme de operare, va exista o diferență mică, aproximativ 1 pixel, datorată diferenței de font între sistemele de operare. Această opțiune de a crea mai multe imagini de bază în funcție de sistemul de operare pe care rulează testele reprezintă una dintre soluțiile de a rezolva această inconveniență.

Acest lucru se poate face și prin setarea unei valori pe proprietatea de "snapshotPathTemplate" în interiorul fișierului de configurare al Playwright, prin fixarea unei locații dinamice unde să fie create imaginile în funcție de mai multe aspecte precum platforma de rulare, proiectul de test, numele testului, descrierea acestuia sau calea către fișierul de test.

snapshotPathTemplate:'visual-tests/base-images/{platform}/{testFilePath}/{projectName}-{arg}{ext}'

Acest pas este important de definit pentru a putea crea o soluție ușor de întreținut. Fără a fi făcut acest pas, Playwright în configurația de bază va crea un director additional în cadrul celui de test unde vor fi păstrate/actualizate imaginile de bază, ceea ce va genera un grad adițional de complexitate în întreținere, în special în cazul soluțiilor cu o structură complexă.

5. Integrarea soluției de teste vizuale în cadrul pasului de teste automate ale sistemului de CI/CD.

Integrarea se face la fel ca la orice altă suită de teste care utilizează Playwright, singura diferența este dată de faptul că va fi nevoie să fie specificat fișierul de configurare creat pentru suita de teste vizuale.

El poate fi setat ușor prin adăugarea unui parametru în cadrul acțiunii din linia de comandă.

npx playwright test --config playright.visual.config.ts

6. Utilizarea unor soluții existente sau adăugarea unor noi soluții pentru a genera raportul de teste vizuale.

Playwright dispune de suport pentru mai multe soluții de raportare precum Allure sau Report Portal. El dispune, de asemenea, și de un raport propriu care este destul de explicit în cazul testelor vizuale, și poate fi ușor de setat în cadrul fișierului de configurare al Playwright.

reporter: [['list'],['html']]

În cazul în care există teste care au semnalat o diferență, acesta va genera o pagina HTML care va conține informații referitoare la excepția apărută, pașii de test și o imagine în punctul în care a fost semnalată excepția.

Pentru raportul de teste vizuale vor exista încă trei imagini adiționale:

7. Întreținerea scenariilor de test și a imaginilor de bază.

Pot exista cazuri în care un element pe care le regăsim în UI să sufere modificări, în acest caz e nevoie ca și imaginea de bază să fie modificată conform ultimelor cerințe.

Pentru a putea face acest lucru nu există o cale directă în cazul librăriei de test oferită de Playwright, ci doar prin parcurgerea unor pași cum ar fi:

Pentru a ușura utilizarea soluției de către orice membru din cadrul echipei, se poate face o implementare de stocare a imaginilor de unde vor fi folosite sau descărcate în timpul testelor.

Un alt aspect important care poate apărea atât în timpul implementării testelor, cât și în cazul întreținerii acestora, este dat de elementele dinamice din pagină, precum animații de încărcare, cronometre sau bare de progres, care, din cauza naturii lor, este aproape imposibil să aibă aceeași stare în cadrul mai multor iterații de test.

 1. Pentru a reduce riscul unor excepții care pot apărea aleatoriu în timpul execuției testelor sau a validării imaginilor din timpul testului cu cele de bază, există două metode, în funcție de ce componente de UI trebuie validate în timpul testului.

  Dacă elementul dinamic nu trebuie să fie luat în considerare în cadrul comparației finale de imagini, el poate fi mascat utilizând o setare expusă în cadrul metodei care ajută în crearea imaginii în timpul testului.

   screenshot({mask: [testPage.locator('.class-to-ignore')]})
 1. Dacă elementul dinamic trebuie să fie validat cu imaginea de bază, atunci există o altă setare expusă în cadrul metodei care generează imaginea în timpul testului, care va permite oprirea animației elementului respectiv fără ca alte aspecte ce țin de starea lui în cadrul UI-ului aplicației să fie afectate.
   screenshot({animations: 'disabled'})

În concluzie, utilizarea soluției de testare vizuală oferită de către Playwright este una facilă, performantă și ușor de scalat. Aceasta presupune muncă adițională față de alte soluții curente doar în cazul întreținerii imaginilor de bază și a componentelor dinamice de UI.

NUMĂRUL 134 - AI & HyperAutomation

Sponsori

 • Accenture
 • BT Code Crafters
 • Accesa
 • Bosch
 • Betfair
 • MHP
 • Connatix
 • BoatyardX
 • Telenav
 • .msg systems
 • Grab
 • Yardi
 • Colors in projects

INTERVIURI VIDEO