ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
NOU
Numărul 127
Numărul 126 Numărul 125 Numărul 124 Numărul 123 Numărul 122 Numărul 121 Numărul 120 Numărul 119 Numărul 118 Numărul 117 Numărul 116 Numărul 115 Numărul 114 Numărul 113 Numărul 112 Numărul 111 Numărul 110 Numărul 109 Numărul 108 Numărul 107 Numărul 106 Numărul 105 Numărul 104 Numărul 103 Numărul 102 Numărul 101 Numărul 100 Numărul 99 Numărul 98 Numărul 97 Numărul 96 Numărul 95 Numărul 94 Numărul 93 Numărul 92 Numărul 91 Numărul 90 Numărul 89 Numărul 88 Numărul 87 Numărul 86 Numărul 85 Numărul 84 Numărul 83 Numărul 82 Numărul 81 Numărul 80 Numărul 79 Numărul 78 Numărul 77 Numărul 76 Numărul 75 Numărul 74 Numărul 73 Numărul 72 Numărul 71 Numărul 70 Numărul 69 Numărul 68 Numărul 67 Numărul 66 Numărul 65 Numărul 64 Numărul 63 Numărul 62 Numărul 61 Numărul 60 Numărul 59 Numărul 58 Numărul 57 Numărul 56 Numărul 55 Numărul 54 Numărul 53 Numărul 52 Numărul 51 Numărul 50 Numărul 49 Numărul 48 Numărul 47 Numărul 46 Numărul 45 Numărul 44 Numărul 43 Numărul 42 Numărul 41 Numărul 40 Numărul 39 Numărul 38 Numărul 37 Numărul 36 Numărul 35 Numărul 34 Numărul 33 Numărul 32 Numărul 31 Numărul 30 Numărul 29 Numărul 28 Numărul 27 Numărul 26 Numărul 25 Numărul 24 Numărul 23 Numărul 22 Numărul 21 Numărul 20 Numărul 19 Numărul 18 Numărul 17 Numărul 16 Numărul 15 Numărul 14 Numărul 13 Numărul 12 Numărul 11 Numărul 10 Numărul 9 Numărul 8 Numărul 7 Numărul 6 Numărul 5 Numărul 4 Numărul 3 Numărul 2 Numărul 1
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 116
Abonament PDF

TecHive – o călătorie de 100 de zile

Dr. Ionuț Muntean
Senior Manager Innovation @ Centrul de Inginerie Bosch ClujSTARTUPS

Produsele, software-ul și serviciile trebuie să genereze entuziasm în rândul clienților, a spus Dr. Stefan Hartung, CEO al Bosch în cadrul Top Executive Meeting din 2022, menționând totodată că este esențial ca inovațiile să devină disponibile publicului larg, pentru îmbunătățirea calității vieții, fără a neglija conservarea resurselor naturale.

Inovația este unul din atuurile noastre care ne permit să rămânem prosperi în atât de multe domenii și să depășim obstacolele obișnuite și mai puțin obișnuite din business. De exemplu, în penuria de chipuri, Bosch și-a asumat poziția de producător la Dresda și Reutlingen , dezvoltându-și propriile chipuri pentru domeniul automotive și pentru aplicațiile de tip consumator.

Contextul inovației: A exploata vs. a explora

Inovăm simultan atât în zona principală, tradițională de business ("exploatare"), cât și în noi oportunități de business, dincolo de produsele deja cunoscute ("explorare"). Pentru a desfășura activități de inovare, este esențială înțelegerea contextului în care operează inovația, deoarece metodele, toolurile și livrabilele implicate în validarea și scalarea unui business sunt fundamental diferite. Axa x a graficului de mai jos descrie capabilitățile organizaționale ale companiei inclusiv tehnologiile, procesele de business, cultura, modelele de business, relațiile cu clienții, competențele logistice și așa mai departe. Axa y a graficului descrie care sunt piețele unde inițiativa se dorește a fi activă. În funcție de context (explorare sau exploatare), activitatea trebuie cuplată cu cele mai potrivite metode și tooluri pentru a valida modelul de business. Pentru activitățile din contextul de exploatare, etapa de Incubare poate fi omisă.

Fig. 1. Exploatare vs. Explorare în inovație

Frameworkul de inovare în Bosch

Frameworkul descrie criteriile de evaluare a progresului și a maturității inovațiilor pentru a lua decizii bazate pe criterii obiective. Acest cadru este recomandat tuturor inițiativelor de inovare, interne, majoritatea acceleratoarelor companiei implementând-o deja.

Criteriile sunt organizate în faze de maturitate, care sunt de obicei iterative, ceea ce înseamnă că pașii necesari pentru îndeplinirea criteriilor pot fi repetați, de ex. dacă noile învățături necesită o schimbare a conceptului ("pivot"). Scopul este de a promova decizii de investiții transparente, cu reducerea riscurilor, pe baza dovezilor prezentate.

Fig. 2. Frameworkul de inovare în Bosch (Bosch Innovation Framework)

Porțile de calitate separă cele opt etape ale procesului de maturitate a unui concept, acestea fiind cele unde se evaluează dacă produsul poate trece la următoarea etapă (Porțile de Maturitate Inovativă IM0 - IM5, Porțile de Calitate QG0 - QG4). Acestea sunt puncte de sincronizare pentru procese paralele cheie, precum vânzări, achiziții, producție.

Criteriile pentru IM (Maturitate Inovativă) iau în considerare elementele incrementale ale acelei etape. Obiectivul unui IM este de a decide dacă un concept continuă, trebuie rafinat sau merge înapoi la etapa anterioară.

Indiferent în ce etapă începe o activitate, trebuie bifate toate criteriile anterioare și curente.

Etapele

Etapa 1: Prospectarea strategică

Pe baza inputului strategic, se definesc și se prioritizează domeniile de investigație ("Search-fields").

Un domeniu de investigație descrie o oportunitate de business potențială, unde merită căutate idei inovative. Din moment ce domeniile de investigație ar trebui racordate la obiectivele strategice, domeniile de investigație sunt legătura dintre strategie și inovație. Domeniile de investigație ajută la canalizarea creativității și reprezintă imboldul activităților inovatoare.

Această activitate este ghidată de obicei de echipa de strategie, de business sau de inovare în cooperare cu managementul al organizației.

Etapa 2: Definirea problemelor

Domeniul de investigație este sondat pentru a descoperi care sunt problemele nerezolvate și pentru a cartografia mai bine spațiul de inovare.

Această etapă ajută la definirea spațiului de inovare prin identificarea nevoilor clienților, a dificultăților și a câștigurilor asociate cu problemele nerezolvate. Este o etapă de pregătire pentru generarea ideilor necesare etapei următoare.

Etapa 3: Conceptul de ideație

Ideația este un proces sistematic de generare a diferitelor idei care abordează oportunitatea, viabilitatea sau fezabilitatea și trebuie să se bazeze pe o înțelegere a problemelor care trebuie rezolvate. Conceptele din cadrul modelului de business sunt generate și grupate pentru a oferi o soluție problemelor identificate, folosind metode și instrumente de creativitate. Rapoartele de invenție sunt depuse în vederea protejării ideilor prin intermediul brevetelor.

Etapa 4: Pregătirea conceptului

Conceptele sunt prioritizate pe baza unor criterii precum: poziția în portofoliul de inovare, atractivitatea businessului, potențialul de a satisface cerințele utilizatorilor, fezabilitatea tehnică și compatibilitatea cu brandul. Sunt identificate piețele țintă și implicațiile lor( de ex., cultură, legi etc.). Se poate efectua o primă evaluare a tehnologiilor cheie și a încadrării acestora în domeniile tehnologice Bosch existente, urmând o (re)evaluare a potrivirii acestora cu strategia globală.

Etapa 5: Validarea conceptului

Ipotezele sunt testate și rafinate pentru a genera dovezi pentru modelul de business. Modelul de business este validat și rafinat.

Etapa 6: Incubarea

Se creează și se dezvoltă iterativ un proces de vânzare repetabil pentru reducerea decalajului dintre cei ce adoptă produsul inițial și clienții de masă.

Împreună cu procesul de vânzare, pot fi organizate procesele inițiale de marketing, lansare, producție și logistică.

Produsele sunt vândute utilizatorilor finali, iar scalabilitatea profitabilă a modelului de business este astfel dovedită.

Etapa 7: Scalarea / Dezvoltarea

Oferta și organizarea sunt dezvoltate pentru piața țintă. În funcție de maturitatea organizațională, următoarea fază este fie o dezvoltare în serie, în conformitate cu un proces de inginerie de produs stabilit, fie o fază în care scalarea și construirea companiei au loc în paralel cu dezvoltarea produsului. Atât în faza de explorare, cât și în cea de exploatare, un proiect sau o operațiune de dezvoltare a produsului se desfășoară pe baza sistemului de inginerie Bosch.

Etapa 8: Operațiuni / Producția de serie

Produsul este livrat pe piață în mod continuu.

Sunt demarate operațiunile pe teren, ceea ce include colectarea sistematică și proactivă a datelor din teren pentru a obține informații care să permită îmbunătățirea continuă a produsului și pentru a reacționa rapid la incidente și defecte.

Pornind de la Cadrul de Inovare Bosch și evaluând ecosistemele acceleratoarelor interne, am creat, inspirându-ne din programele existente, un program local care se potrivește cel mai bine nevoilor organizației noastre: asigurarea de timp dedicat echipelor pentru a se concentra asupra ideilor și un sprijin apropiat, orientat spre afaceri prin intermediul trainerilor și mentorilor din managementul superior.

TecHive și programul său de accelerare "100 Days Journey"

Inovarea trebuie să fie susținută și asigurată de un mediu sigur în care echipele se pot concentra asupra ideilor lor. Pentru aceasta, am înființat TecHive ca platformă de lucru pentru a le da posibilitatea colegilor noștri să lucreze la noi idei de business în domenii exploratorii prin mentorat și coaching. Obiectivul nostru este de a pune accentul la nivel local pe idei care ajung până la faza de incubare.

Fig. 3. Integrarea TecHive 100 Days Journey în Frameworkul de Inovare Bosch

Programul central este "100 Days Journey" care este structurat în două etape:

Oportunități

Ca orice proces de inovare, și acesta presupune o curbă de învățare pentru echipe, una care să le permită să eșueze rapid și să pivoteze spre noi abordări, cu suport oferit de coaches. Obiectivul principal este formarea unei mentalități optime pentru mediul de start-up, cu puncte de vedere ce vin atât din interiorul, cât și din exteriorul companiei, concentrându-se pe metode precum: definirea problemelor, interviuri cu clienții, studii de caz, analiza modelului de businness, pitching etc. Coachul nostru extern lucrează cu echipe start-up de peste tot din România și Europa, oferind atât de necesara 'perspectivă externă'.

În cadrul Bootcampului , asociații Centrului de Inginerie descoperă instrumente de inovare care vor aduce un plus de valoare competențelor lor tehnice, pregătindu-i pentru următoarea etapă din program.

Echipele ce participă la 100 Days Journey primesc fonduri în valoare de 10.000 EUR per echipă, mentorat asigurat de managementul local, coaching și o degrevare de sarcinile uzuale de lucru în proporție de 80 % pentru a se dedica și a-și arăta angajamentul pentru dezvoltarea ideilor. Aceasta este o oportunitate extraordinară pentru colegii care sunt interesați să își aducă ideea mai aproape de piață: fie prin intermediul unui start-up, fie în cadrul unei unități de business.

Impactul programului de accelerare până în prezent

Primul lot al programului TecHive 100 Days Journey a început cu 29 de participanți (nouă echipe) în septembrie 2021. Au fost selectate șapte echipe pentru Bootcamp, dintre care două au fuzionat datorită ideilor similare. Din aceste echipe, pe baza oportunităților de business și a relevanței, cinci echipe au mers mai departe în etapa de pitch și două echipe au fost selectate pentru 100 Days Journey. Cele trei domenii de interes pe care s-au concentrat echipele TecHive în 2021 au ținut de domeniul de Mobilitate: Servicii de mobilitate bazate pe date, Îmbunătățirea experienței la bordul vehiculului și Servicii îmbunătățite de transport marfă.

Ce s-a întâmplat cu ideile care nu s-au încadrat perfect în aceste domenii de cercetare? Echipele noastre care au avut idei deosebite în diferite domenii de cercetare au fost redirecționate către diviziile Bosch corespunzătoare. Ideile au fost evaluate și s-a făcut o analiză pentru a se vedea cum pot fi implementate.

Am fost impresionați de modul în care participanții noștri au reușit să își dezvolte ideile, să depășească punctele de cotitură și să consolideze colaborări durabile. Cele două echipe rămase lucrează în continuare la proiectele lor și se pregătesc pentru exit pitch, planificat pentru aprilie 2022. Suntem curioși să vedem unde îi vor conduce determinarea și munca asiduă, în timp ce mentorii și noi, organizatorii, le oferim suportul de care au nevoie pe parcurs. În paralel cu dezvoltarea de business, mentorii, echipele și echipa de organizare stabilesc unde își vor continua echipele munca după exit pitch ("happy-home").

Planuri de viitor

Echipa TecHive este pregătită să provoace mai mulți colegi din Centrul de Inginerie în 2022 pentru a împărtăși pasiunea lor pentru inovație și pentru a face o schimbare pozitivă în lume. Apelul de idei pentru următorul lot este planificat să înceapă în martie-aprilie.

100 Days Journey este elementul central al ecosistemului nostru de inovare. Complementar, alte elemente care formează TecHive sunt:

Prin aceste programe, noi ne pregătim pentru viitor. Cultura noastră orientată spre inovație, modul de gândire spre viitor și dorința puternică de a avea un impact pozitiv asupra societății ne va ajuta să identificăm soluții pentru un viitor mai bun.

VIDEO: NUMĂRULUI 126

Sponsori

 • BT Code Crafters
 • Accesa
 • Bosch
 • Betfair
 • MHP
 • Connatix
 • BoatyardX
 • AboutYou
 • Telenav
 • .msg systems
 • Colors in projects