ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
NOU
Numărul 137
Numărul 136 Numărul 135 Numărul 134 Numărul 133 Numărul 132 Numărul 131 Numărul 130 Numărul 129 Numărul 128 Numărul 127 Numărul 126 Numărul 125 Numărul 124 Numărul 123 Numărul 122 Numărul 121 Numărul 120 Numărul 119 Numărul 118 Numărul 117 Numărul 116 Numărul 115 Numărul 114 Numărul 113 Numărul 112 Numărul 111 Numărul 110 Numărul 109 Numărul 108 Numărul 107 Numărul 106 Numărul 105 Numărul 104 Numărul 103 Numărul 102 Numărul 101 Numărul 100 Numărul 99 Numărul 98 Numărul 97 Numărul 96 Numărul 95 Numărul 94 Numărul 93 Numărul 92 Numărul 91 Numărul 90 Numărul 89 Numărul 88 Numărul 87 Numărul 86 Numărul 85 Numărul 84 Numărul 83 Numărul 82 Numărul 81 Numărul 80 Numărul 79 Numărul 78 Numărul 77 Numărul 76 Numărul 75 Numărul 74 Numărul 73 Numărul 72 Numărul 71 Numărul 70 Numărul 69 Numărul 68 Numărul 67 Numărul 66 Numărul 65 Numărul 64 Numărul 63 Numărul 62 Numărul 61 Numărul 60 Numărul 59 Numărul 58 Numărul 57 Numărul 56 Numărul 55 Numărul 54 Numărul 53 Numărul 52 Numărul 51 Numărul 50 Numărul 49 Numărul 48 Numărul 47 Numărul 46 Numărul 45 Numărul 44 Numărul 43 Numărul 42 Numărul 41 Numărul 40 Numărul 39 Numărul 38 Numărul 37 Numărul 36 Numărul 35 Numărul 34 Numărul 33 Numărul 32 Numărul 31 Numărul 30 Numărul 29 Numărul 28 Numărul 27 Numărul 26 Numărul 25 Numărul 24 Numărul 23 Numărul 22 Numărul 21 Numărul 20 Numărul 19 Numărul 18 Numărul 17 Numărul 16 Numărul 15 Numărul 14 Numărul 13 Numărul 12 Numărul 11 Numărul 10 Numărul 9 Numărul 8 Numărul 7 Numărul 6 Numărul 5 Numărul 4 Numărul 3 Numărul 2 Numărul 1
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 109
Abonament PDF

Noutăți Java de la versiunea 8 la 16

Ovidiu Mățan
Fondator @ Today Software MagazinePROGRAMARE


Vom discuta în acest articol despre feature-urile adăugate limbajului Java în ultimele versiuni. Fiecare programator ar trebui să le cunoască și să le folosească dacă versiunea Java folosită în proiect o permite. Menționăm principalele noi capabilități introduse: lambdas, stream, method reference, declararea variabilelor fără a specifica un tip prin folosirea var sau switchul care returnează valori. În rândurile următoare vom trece prin fiecare dintre ele cu ajutorul exemplelor de cod.

Imagine de ansamblu

În momentul de față, pe site-ul Oracle, sunt disponibile trei versiuni diferite de Java pentru descărcare, ultimele release-uri GA (General Availability) fiind pentru fiecare apărute în 20 aprilie 2021:

Release-urile noilor versiuni au loc o dată la șase luni, Java 17 fiind planificat să apară în luna septembrie.

Java versions timeline - Sursa - https://www.marcobehler.com/guides/a-guide-to-java-versions-and-features

Java 8

Feature-uri introduse:

Realizăm o simplă aplicație prin care inițializăm un șir cu valorile 1 - 10 după care le afișăm.

Versiunea clasică:

List data=new ArrayList();
for (int i=0;i<10;i++){
  data.add(i);
}
for (int i=0;i<10;i++){
  System.out.println(i);
}

Folosim acum java.util.stream și lambdas

List list=
 new ArrayList<>();

IntStream intStream=
 IntStream.range(0,10);

intStream.forEach(
 value->list.add(value));

Simplificăm funcția lambda prin folosirea operatorului de method reference ::

IntStream intStream=
 IntStream.range(0,10);

intStream.forEach(list::add);

Afișarea listei se poate realiza, de asemenea, prin utilizarea operatorului :: și metoda statică println:

list.forEach(System.out::println);

Java 9

S-a adăugat suportul de a avea metode private în interfețe. La o primă vedere, poate să pară un feature inutilizabil, dat fiind că nu ar putea fi apelat de către clasele ce implementează interfața sau de obiectele instanță ale acestora. Soluția vine din Java 8 când au fost introduse metodele default în interfețe. Prin intermediul acestora se poate defini o implementare de bază a unei metode.

În exemplul de mai jos am definit o interfață Square și am implementat-o în clasa RealSquare

public interface Square {
  public int perfectArea();
  public int width();
  public default double realSquareArea(){
    return perfectArea()*correction();
  }

  private double correction(){
    return 0.99;
  }
}

public class RealSquare implements Square{
  private int myWidth;

  public RealSquare(int width){
    this.myWidth=width;
  }
  @Override
  public int perfectArea() {
    return this.myWidth*this.myWidth;
  }

  @Override
  public int width() {
    return this.myWidth;
  }
}

În clasa de bază, valorificăm interfața și putem apela metoda default care utilizează intern metoda privată a interfeței :

Square sq=new RealSquare(10);
System.out.println(sq.perfectArea());
System.out.println(sq.realSquareArea());

Bineînțeles că metoda default realSquareArea()poate fi suprascrisă, dar în felul acesta nu vom mai putea să apelăm metoda privată din interfață. Din această abordare se naște întrebarea legată de utilitatea reală a acestora.

Java 10

Versiunea Java 10 a introdus conceptul de var pentru declararea unei variabile. Putem în felul acesta declara instanța intStream astfel:

var intStream=IntStream.range(0,10);

Este o modalitate de declarare mai simplă și practică ce folosește mecanismul de introspecție. În acest fel, apropie Java mai mult de limbajele funcționale, cum ar fi JavaScript.

Java 11

Putem rula o aplicație Java fără o a mai compila. În principiu, se referă la o aplicație simplă care conține toate dependențele:

java Main.java

Java 13

Metodele switch pot returna acum valori:

int val=switch(str){
  case "red"->1;
  case "blue"->2;
  default -> 0;
};
System.out.println(val);

Java 14

A fost adăugat suportul pentru Records. O modalitate simplă de autogenerare a metodelor get/set și a constructorului.

public record SquareRec(int size, String color){
    public String extraInfo(){
      return color+":"+size;
    }
  }

Am definit o clasă cu două variabile membru, size și color. De asemenea, am adăugat și o metodă specifică acesteia: extraInfo(). Folosirea sa este normală și ne-a ușurat munca, nu mai avem de declarat getSize(), getColor(), constructorul și, bineînțeles, asignarea valorilor. Remarcăm lipsa de generare a metodelor set().

SquareRec sqr=new SquareRec(10,"red");
System.out.println(sqr.color());
System.out.println(sqr.extraInfo());

Java 15

A fost adăugat suportul pentru interfețe sau clase abstracte sealed. În felul acesta, putem controla exact cine are dreptul să implementeze o interfață sau o clasă abstractă. Putem astfel defini interfața Square în felul următor:

public sealed interface Square permits RealSquare, SecondSquare {
…
}

Trebuie menționat faptul acele clase care implementează metoda Square trebuie declarate finale (final)

Java 16

Nu a introdus modificări de limbaj noi, în schimb, au fost definitivate o serie de capabilități care erau la stadiul de preview.

Concluzie

În rândurile de mai sus au fost enumerate principalele schimbări care au apărut în ultimii ani în limbajul Java. Personal, mă bucur de faptul că asistăm la o evoluție continuă a acestuia, în cadrul căreia noile capabilități vin să adauge o mai mare flexibilitate și o optimizare a modului în care scriem cod.

NUMĂRUL 134 - AI & HyperAutomation

Sponsori

 • Accenture
 • BT Code Crafters
 • Accesa
 • Bosch
 • Betfair
 • MHP
 • Connatix
 • BoatyardX
 • Telenav
 • .msg systems
 • Grab
 • Yardi
 • Colors in projects

INTERVIURI VIDEO