ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
NOU
Numărul 137
Numărul 136 Numărul 135 Numărul 134 Numărul 133 Numărul 132 Numărul 131 Numărul 130 Numărul 129 Numărul 128 Numărul 127 Numărul 126 Numărul 125 Numărul 124 Numărul 123 Numărul 122 Numărul 121 Numărul 120 Numărul 119 Numărul 118 Numărul 117 Numărul 116 Numărul 115 Numărul 114 Numărul 113 Numărul 112 Numărul 111 Numărul 110 Numărul 109 Numărul 108 Numărul 107 Numărul 106 Numărul 105 Numărul 104 Numărul 103 Numărul 102 Numărul 101 Numărul 100 Numărul 99 Numărul 98 Numărul 97 Numărul 96 Numărul 95 Numărul 94 Numărul 93 Numărul 92 Numărul 91 Numărul 90 Numărul 89 Numărul 88 Numărul 87 Numărul 86 Numărul 85 Numărul 84 Numărul 83 Numărul 82 Numărul 81 Numărul 80 Numărul 79 Numărul 78 Numărul 77 Numărul 76 Numărul 75 Numărul 74 Numărul 73 Numărul 72 Numărul 71 Numărul 70 Numărul 69 Numărul 68 Numărul 67 Numărul 66 Numărul 65 Numărul 64 Numărul 63 Numărul 62 Numărul 61 Numărul 60 Numărul 59 Numărul 58 Numărul 57 Numărul 56 Numărul 55 Numărul 54 Numărul 53 Numărul 52 Numărul 51 Numărul 50 Numărul 49 Numărul 48 Numărul 47 Numărul 46 Numărul 45 Numărul 44 Numărul 43 Numărul 42 Numărul 41 Numărul 40 Numărul 39 Numărul 38 Numărul 37 Numărul 36 Numărul 35 Numărul 34 Numărul 33 Numărul 32 Numărul 31 Numărul 30 Numărul 29 Numărul 28 Numărul 27 Numărul 26 Numărul 25 Numărul 24 Numărul 23 Numărul 22 Numărul 21 Numărul 20 Numărul 19 Numărul 18 Numărul 17 Numărul 16 Numărul 15 Numărul 14 Numărul 13 Numărul 12 Numărul 11 Numărul 10 Numărul 9 Numărul 8 Numărul 7 Numărul 6 Numărul 5 Numărul 4 Numărul 3 Numărul 2 Numărul 1
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 108
Abonament PDF

Librării grafice în JS

Ovidiu Mățan
Fondator @ Today Software MagazinePROGRAMARE


Elementele grafice 2D/3D, animate sau nu oferă întotdeauna un plus oricărui site web. În rândurile următoare vom analiza câteva librării JS concepute pentru a adăuga aceste elemente vizuale: Three.js, Pixi.js și Chart.js.

Three.js

Este o librărie care a fost publicată prima oară în 2010 pe GitHub. Folosește WebGL pentru afișarea elementelor grafice. Remarcăm simplicitatea și folosirea redusă a procesorului în randarea diferitelor scene.

Exemplul de mai jos va anima un cub 3D pe ecran. Se remarcă cele trei elemente principale: scena, camera și rendererul.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset=”utf-8”>
  <title>My three.js app</title>
  <style>
   body { margin: 0; }
  </style>
 </head>
 <body>
 <script src=”https://threejs.org/build/three.js”>
 </script>
 <script>
 const scene = new THREE.Scene();
 const camera = new THREE
  .PerspectiveCamera( 75, 
  window.innerWidth / 
  window.innerHeight, 0.1, 1000 );

 const renderer = new THREE
 .WebGLRenderer();

 renderer.setSize( window
 .innerWidth, window.innerHeight );

 document.body.appendChild( 
 renderer.domElement );

 const geometry = new THREE
 .BoxGeometry();

 const material = new THREE
 .MeshBasicMaterial( { color: 0x00ff00 } );
 const cube = new THREE.Mesh( 
 geometry, material );

scene.add( cube );
camera.position.z = 5;

const animate = function () {
 requestAnimationFrame( animate );
 cube.rotation.x += 0.01;
 cube.rotation.y += 0.01;
 renderer.render( scene, camera );
};
animate();
  </script>
 </body>
</html>

Pixi.js

Similar cu Three.js, Pixi.js folosește WebGL pentru dezvoltarea animațiilor 2D în javascript. În exemplul de mai jos se demonstrează o animație de rotire a siglei TSM.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <meta charset=”utf-8”>
 <title>Pixi.js app</title>
 </head>
 <body>
 <script src=”https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pixi.js/5.1.3/pixi.min.js”></script>

 <script>
 const app = new PIXI.Application(
 {
  width: 800, 
  height: 600, 
  backgroundColor: 0x1099bb, 
  resolution: window
   .devicePixelRatio || 1,
});

document.body.appendChild(app.view);
const container = new PIXI
 .Container();

app.stage.addChild(container);

// Create a new texture
const texture = PIXI.Texture.from(‚logo.png’);

const bunny = new PIXI.Sprite(texture);
bunny.anchor.set(0.5);
bunny.x = 300+(1 % 8) * 40;
bunny.y = Math.floor(1 / 8) * 40;
container.addChild(bunny);

// Move container to the center
container.x = app.screen.width / 2;
container.y = app.screen.height / 2;

// Center bunny sprite in local container coordinates
container.pivot.x = container.width / 2;
container.pivot.y = container.height / 2;

// Listen for animate update
app.ticker.add((delta) => {
  // rotate the container!
  // use delta to create frame-independent transform
  container.rotation -= 0.01 * delta;
});
  </script>
 </body>
</html>

Chart.js

Este o librărie pentru generarea graficelor JS și animarea acestora. Acestea pot fi un element de efect și practice pentru orice website. Exemplul următor afișează un grafic cu valori predefinite.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <meta charset=”utf-8”>
  <title>Chart.js app</title>
 </head>
 <body>
 <script src=”https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/3.3.2/chart.min.js”></script>

 <canvas id=”myChart” width=”800” height=”400”>
 </canvas>

<script>
var ctx = document.getElementById(‚myChart’).getContext(‚2d’);
var myChart = new Chart(ctx, {
  type: ‚bar’,
  data: {
    labels: [‚Red’, ‚Blue’, ‚Yellow’, ‚Green’, 
         ‚Purple’, ‚Orange’],
    datasets: [{
      label: ‚# of Votes’,
      data: [12, 19, 3, 5, 2, 3],
      backgroundColor: [
        ‚rgba(255, 99, 132, 0.2)’,
        ‚rgba(54, 162, 235, 0.2)’,
        ‚rgba(255, 206, 86, 0.2)’,
        ‚rgba(75, 192, 192, 0.2)’,
        ‚rgba(153, 102, 255, 0.2)’,
        ‚rgba(255, 159, 64, 0.2)’
      ],
      borderColor: [
        ‚rgba(255, 99, 132, 1)’,
        ‚rgba(54, 162, 235, 1)’,
        ‚rgba(255, 206, 86, 1)’,
        ‚rgba(75, 192, 192, 1)’,
        ‚rgba(153, 102, 255, 1)’,
        ‚rgba(255, 159, 64, 1)’
      ],

    borderWidth: 1
    }]
  },
  options: {
    scales: {
      y: {
        beginAtZero: true
      }
    }
  }
});
 </script>
 </body>
</html>

Rularea exemplelor

Acestea pot rula direct prin deschiderea fișierului html într-un browser web. Alternativ se poate instala în folderul acestora un server http:

npm install http-server -g
http-server . -p 8000

Concluzie

Exemplele de mai sus s-au dorit să fie o sursă de inspirație pentru programatorii web și nu numai. În condițiile în care majoritatea acțiunilor au acum și o latură online, oferirea unui conținut bogat și interactiv este necesar pentru orice serviciu de calitate.

LANSAREA NUMĂRULUI 137

Software Performance

marți, 28 Noiembrie, ora 18:30

sediul BoatyardX

Facebook Meetup StreamEvent YouTube

NUMĂRUL 134 - AI & HyperAutomation

Sponsori

 • Accenture
 • BT Code Crafters
 • Accesa
 • Bosch
 • Betfair
 • MHP
 • Connatix
 • BoatyardX
 • Telenav
 • .msg systems
 • Grab
 • Yardi
 • Colors in projects

INTERVIURI VIDEO