ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 98
Abonament PDF

Realizarea unei aplicații online folosind Nuxt, Vuex, Node.js și MongoDB (II)

Ovidiu Mățan
Fondator @ Today Software Magazine
PROGRAMARE

Continuăm articolul publicat în numărul precedent al revistei. Dacă atunci am văzut cum se realizează o interfață web pentru un Address Book folosind Nuxt, acum vom folosi informațiile din front-end și le vom salva într-o bază de date MogoDB. Datele din store-ul Vuex vor fi transmise în format JSON la un server Node.js care le va stoca sub forma de documente.

Server side

Realizăm un proiect nou.

mkdir -p Server/{model,controller}
cd Server/
touch server.js
npm init -y

Alternativa ar fi să folosim generatorul de aplicații npx express-generator. În acest caz, vom avea însă mai multe fișiere generate care nu vor fi folosite în proiect chiar dacă folosim opțiunea --no-view. Instalăm următoarele componente:

npm install mongoose
body-parser express cors

Modelul de date

Definim modelul de date, în cazul de față model/contact.js prin schema MongoDB cu ajutorul mongoose. Manipularea obiectelor din db se va face prin metode precum find(), delete(), save()

const mongoose=require('mongoose');
const {Schema}=mongoose;

const ContactSchema=new Schema({
  firstname:String,
  lastname:String,
  email:String
});

module.exports=mongoose
 .model('Contacts',ContactSchema);

Routing

Este definit API-ul listei de contact. Fiecărei operații de manipulare a datelor îi corespunde un URL precum și un tip de request: GET, POST, DELETE. Operațiile de modificare sau ștergere a unui contact au în URL și id-ul contactului. În funcție de acțiunea identificată se va apela metoda corespunzătoare din controller.

const contactsBuilder=require(
 './controller/contactsController')

module.exports=app=> {
 app.route('/contact').post(contactsBuilder.create);
 app.route('/contact/:contactId')
  .post(contactsBuilder.update);

 app.route('/contact/:contactId')
  .delete(contactsBuilder.delete);

 app.route('/contacts')
  .get(contactsBuilder.contacts);
}

Execuția operațiilor

Controllerul model/contactsController.js realizează interacțiunea cu DB-ul pentru operațiile CRUD. Așa cum menționam anterior, interacțiunea cu baza de date este simplă, prin metodele puse la dispoziție de mongoose. Fiecare operație are ca parametri requestul și răspunsul HTTP. Datele json sunt citite prin req.body iar cu ele construim modelul ce va fi salvat în DB. De asemenea, putem citi parametrii din request prin req.params. Un amănunt util este stabilirea statusului răspunsului înainte de a se trimite răspunsul. În cazul în care dorim să răspundem cu altceva în afară de obiectul din DB o putem face prin construirea unui json, vezi operațiunea delete().

const mongoose=require('mongoose');
const Contact=mongoose.model('Contacts')

exports.create=(req,res)=>{
 const contact=new Contact(req.body);
 contact.save((err,dbContact)=>{     
  res.status(200).json(dbContact);  
 });
};

exports.delete=(req,res)=>{
 Contact
  .findById(req.params.contactId, (err,dbContact)=>{
   dbContact.delete();
   res.status(200).json({
    id:req.params.contactId,
    status:”deleted”
   })
  });
}

exports.update=(req,res)=>{
 Contact
  .findById(req.params.contactId, (err,dbContact)=>{
   const newContact=new Contact(req.body);
   dbContact.firstname=newContact.firstname;
   dbContact.lastname=newContact.lastname;
   dbContact.email=newContact.email;
   dbContact.save((err,contact)=>{
    res.status(200).json(dbContact);
   });

  })
};

exports.contacts=(req,res)=>{
  console.log(„sending all contacts”)
  Contact.find().exec((err,contacts)=>{
    res.status(200).json(contacts);
  });
};

Serverul web

Fișierul server.js reprezintă punctul central al aplicației de unde se lansăm serverul web. Inițializăm componentele folosite și realizăm referințele necesare. A se observa realizarea conexiunii la MongoDB, inițializarea routelor și folosirea body-parser-ului.

const express=require('express');
const mongoose=require('mongoose');
const bodyParser=require('body-parser');
const cors=require('cors');

global.Contacts=require('./model/contact');
const routes=require('./routes');

mongoose.Promise=global.Promise;
mongoose.set('useFindAndModify',false);
mongoose.set('useUnifiedTopology',true);
mongoose.connect(
  'mongodb://localhost:27017/AddressBook',
  {useNewUrlParser:true}
)

const port=3333;//process.env.PORT;
const app=express();
app.use(cors());

app.use(bodyParser.urlencoded({extended:true}));
app.use(bodyParser.json({extended: true}))

routes(app);
app.listen(port);
app.use((req,res)=>{});

console.log('Server running on port '+port);

Acestea au fost toate informațiile legate de serverul de AddressBook. Vă recomand să descărcați să codul sursă:

git clone 
 https://github.com/ovidiumatan/addrbk-server.git

cd addrbk-server
npm start

Integrăm în continuare serverul nostru cu aplicația Adress Book realizată în articolul precedent. Deoarece am folosit un store pentru logica de folosire a contactelor din lista noastră toate modificările vor fi în store/contacts.js. Vom modifica operațiile de create/update/init iar idurile generate ale contactelor vor fi înlocuite cu cele din baza de date. Deoarece în răspunsul primit de la server idurile sunt definite un numele _id va trebui să le transformăm în id.

async init({commit}) {
 console.log(„getting serverside contacts”);
 const {data} = await axios
  .get(process.env.apiServer+”/contacts”);

 data.map(contact => {
  console.log(contact);
  contact.id=contact._id;
  commit(„add”,contact);
 });

},
async update({commit}, contact) {
 commit(„update”, contact);
 let resp = await axios.post(
  process.env.apiServer
  +”/contact/”+contact.id, contact);

 if (resp.status === 200) {
  console.log(„record updated successfully”);
 }
},

async delete({commit}, contact) {
 commit(„delete”, contact);
 let resp = await axios.delete(
  process.env.apiServer+”/contact/”+contact.id, 
  contact);

 if (resp.status === 200) {
  console.log(„record deleted successfully”);
 }
},

async add({commit}, contact) {
 let resp = await axios.post(
  process.env.apiServer+”/contact”, contact);

 if (resp.status === 200) {
  console.log(„record added successfully”);
  resp.data.id=resp.data._id;
  commit(„add”, resp.data);
 }
}

Callurile sunt realizate folosind Nuxt iar adresa serverului process.env.apiServer a fost definită în nuxt.config.js astfel:

env:{ 
 apiServer:'http://localhost:3333' 
},

Pentru a nu bloca aplicația din cauza comunicării cu serverul, toate metodele au fost făcute asincrone.

Codul aplicației client poate fi rulat de pe git în felul următor:

git clone https://github.com/ovidiumatan/addrbk.git
npm install
npm run dev

Concluzie

Realizarea unei aplicații web moderne se poate realiza ușor folosind Nuxt, Vuetify, Vuex, MongoDB și Node.js. Separarea nivelelor de procesare atât pe aplicația web dar și pe server ne dă avantajul unei flexibilități în adăugarea de noi module și funcționalități.

VIDEO: NUMĂRULUI 113

Sponsori

 • Accenture
 • Bosch
 • ntt data
 • Betfair
 • FlowTraders
 • MHP
 • Connatix
 • BoatyardX
 • metro.digital
 • Colors in projects