ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 49
Abonament PDF

Scutirea de impozit pentru profitul reinvestit – Noi reglementări 2016

Adrian Beșleagă
Manager Operatiuni @ A&I Consulting
DIVERSE

“Trebuie să colecționezi informații şi idei bune, asta înseamnă să fii cu lecția făcută” - Jim Rohn

Conform noului Cod fiscal, antreprenorii beneficiază de o sferă extinsă cu privire la achizițiile care intră sub incidența scutirii de impozit pentru profitul reinvestit. Cu alte cuvinte, antreprenorii au posibilitatea de a reduce valoarea impozitului pe profit, prin realizarea de investiții în echipamente informatice: hardware sau software. În rândurile de mai jos, vă vom explica care sunt noile modificări legislative și vă vom prezenta trei exemple de calcul al impozitului ce poate fi scutit pentru profitul reinvestit.

Până la finele anului 2015, scutirea de impozit se aplica profitului investit în echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru, așa cum erau prevăzute în subgrupa 2.1 respectiv în catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

Începând cu ianuarie 2016, plaja de aplicare a fost extinsă, astfel că acum cuprinde și activele corporale prevăzute în clasa 2.2.9 și programele informatice, mai precis: calculatoare electronice, echipamente periferice, mașini și case de marcat, de control și de facturare, precum și programe software. Important de specificat este faptul că acestea se aplică doar în cazul activelor considerate noi.

În privința modalității de aplicare a scutirii de impozit, aceasta rămâne neschimbată. În continuare, vă oferim câteva exemple concrete:

Compania dumneavoastră aplică sistemul trimestrial de declarare și de plată a impozitului pe profit.

Să presupunem că firma dumneavoastră achiziționează și pune în funcțiune un echipament informatic în luna septembrie 2016, în valoare de 45.000 lei. Profitul contabil brut aferent perioadei 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016 este de 400.000 lei.

La sfârșitul anului 2016 compania dumneavoastră înregistrează un profit impozabil în valoare de 500.000 lei.

Cum se calculează scutirea de impozit pe profit aferent profitului reinvestit pe anul 2016?

Dacă profitul impozabil este de 500.000 lei, atunci impozitul pe profit pentru anul 2016 este de: 16% x 500.000 lei = 80.000 lei

Mai apoi se calculează impozitul pe profit aferent profitului reinvestit: 16% x 45.000 lei = 7200 lei, impozit pe profit scutit. Profitul contabil brut pentru anul 2016 este de 400.000 lei, astfel că investiția este acoperită.

Trebuie repartizat la rezerve o sumă a profitului care a beneficiat de scutirea de impozit?

Răspunsul este da, în privința repartizării la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit. Excepție face suma aferentă rezervei legale, în cazul în care nu a fost constituit în anul anterior, se calculează în felul următor:

Este important de luat în calcul și faptul că valoarea fiscală a echipamentului informatic, mai precis 45.000 lei, se amortizează linear sau degresiv conform art. 28 din Codul fiscal, motiv pentru care nu aveți posibilitatea de a opta pentru amortizarea accelerată.

Compania dumneavoastră aplică sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit.

În acest caz compania dumneavoastră înregistrează un profit impozabil de 2.000.000 lei. Profitul contabil brut pentru anul 2016 este de 1.400.000 lei. Firma dumneavoastră achiziționează și pune în funcțiune în luna februarie echipamente informatice în valoare de 50.000 lei, în luna mai echipamente în valoare de 90.000 lei, iar în luna septembrie software în valoare de 60.000 lei.

Cum se calculează scutirea de impozit pe profit aferent profitului reinvestit pe anul 2016?

Întâi se calculează impozitul pe profit aferent anului 2016: 16% x 2.000.000 lei = 320.000 lei

Mai apoi se calculează valoarea totală a investițiilor în active tehnologice: 50.000 + 90.000 + 60.000 = 200.000 lei .

Profitul contabil brut acoperă investițiile, astfel că impozitul pe profit aferent profitului reinvestit este:

16% x 200.000 lei = 32.000 lei, prin urmare impozitul pe profit scutit este în valoare de 32.000 lei.

Cu privire la repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, situația este similară exemplului anterior. Dacă păstrăm același procent de 5% repartizați constituirii rezervei, partea alocată profitului reinvestit este de: 5% x 200.000 lei = 10.000 lei.

Așadar, suma profitului scutit de impozit care va fi repartizat la rezerve va fi de: 200.000 – 10.000 = 190.000 lei.

Echipamentele tehnologice/ informatice sunt achiziționate în decursul mai multor ani consecutivi, iar în privința declarării și plății impozitului pe profit se aplică sistemul trimestrial.

Să presupunem că societatea dumneavoastră realizează investiții în echipamente informatice în luna august 2014 în valoare de 40.000 lei, în luna martie 2015 în valoare de 60.000 lei, iar în luna mai 2016 în valoare de 70.000 lei.

Nu există puneri în funcțiune parțiale, ci doar o punere în funcțiune finală pentru toate echipamentele, în luna iunie 2016.

În perioada 1 ianuarie – 31 iunie compania înregistrează un profit impozabil în valoare de 1.800.000 lei, iar profitul contabil brut pentru aceeași perioadă este de 500.000 lei.

Cum se calculează scutirea de impozit pe profit aferent profitului reinvestit și a impozitului pe profit datorat?

Mai întâi se calculează impozitul pe profit aferent semestrului 1 al anului 2016:

16% x 1.800.000 lei = 288.000 lei

Apoi se calculează valoarea totală a investițiilor în echipamente informatice:

40.000 + 60.000 + 70.000 = 170.000 lei

Profitul contabil brut din trimestrul punerii în funcțiune a investiției acoperă investițiile realizate, astfel că impozitul pe profit aferent profitului reinvestit este:

16% x 170.000 lei = 27.200 lei, prin urmare impozitul pe profit scutit este de 27.200 lei

La fel ca în cazul exemplelor anterioare, calcularea sumei profitului scutit repartizat la rezerve, păstrând același procent de 5% de repartizare din profitul contabil, se calculează cu ușurință.

Partea alocabilă profitului reinvestit este de: 5% x 170.000 lei = 8500 lei.

Suma profitului scutit care va fi repartizată la rezerve este de: 170.000 – 8500 = 161.500 lei

Noile modificări ale Codului fiscal conferă beneficii atât antreprenorilor din domeniul informatic, cât și antreprenorilor care doresc să realizeze investiții ce privesc echipamente tehnologice, informatice și de software. De menționat și de luat în calcul este și faptul că în cazul în care beneficiați de această facilitate există obligația de a păstra în patrimoniu echipamentele achiziționate cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 (cinci) ani.

Totuși, în cazul în care această condiție nu este respectată, pentru sumele investiției se recalculează impozitul pe profit și se percep creanțe fiscale accesorii potrivit Codului de procedură fiscală de la data aplicării facilității. Astfel, aveți obligația depunerii de declarații rectificative.

Sub incidența procedurilor menționate mai sus nu intră activele care:

În cazul activelor achiziționate în baza contractelor de leasing financiar scutirea impozitului se aplică de către utilizatorul acestora.

Cum vă ajuta această modificare a Codului Fiscal?

Aveți posibilitatea de a realiza investiții în echipamente electronice, informatice și de a scuti de la plată valoarea impozitul de 16% aferent profitului reinvestit, ceea ce duce la noi posibilități de dezvoltare. Astfel dacă realizați investiții de 100.000 de lei, 16.000 lei poate reprezenta valoarea impozitului scutit.

„Putem ajunge să învingem gravitația. Nu și birocrația” - Wernher Von Braun

Conferință

VIDEO: NUMĂRULUI 110

Sponsori

  • Accenture
  • Bosch
  • ntt data
  • Betfair
  • FlowTraders
  • MHP
  • Connatix
  • Cognizant Softvision
  • BoatyardX
  • Colors in projects