ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 42
Abonament PDF

Impozitele pe clădiri - la ce să ne așteptăm în 2016?

Ioana Costea
Expert contabil Managing Partner @ A&I Consulting
DIVERSE

Conform Codului Fiscal, din 2016, cu anumite excepții, orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire. Sistemul de impozitare a proprietăților imobiliare se va schimba radical, odată cu aprobarea Noului Cod Fiscal.
Cele mai afectate vor fi persoanele fizice care dețin clădiri nerezidențiale, folosite în scop economic, adică spații comerciale sau de birouri.

Destinația clădirii - rezidențială sau nerezidențială - este principalul criteriu în funcție de care se vor stabili taxele locale de anul viitor. În prezent, Codul fiscal nu face această distincție și instituie formulele de calcul (cota de impozit, valoarea impozabilă) în funcție de statutul proprietarului: persoană fizică sau juridică.

Prin urmare, persoanele fizice care acum plătesc aceleași impozite, indiferent de scopul în care este utilizat imobilul, vor datora mai mult, din 2016. Pentru spațiile comerciale sau de birouri, vor plăti exact ca firmele. Taxa va fi cel puțin dublă și va putea ajunge chiar de 20 de ori mai mare.

Nivelul va depinde de decizia consiliilor locale care vor putea alege o cotă din intervalul 0,2%-1,3%.

Alinierea cotelor de impozit în funcție de destinația clădirii va reașeza piața imobiliară unde, până acum, persoanele fizice aveau avantajul impozitelor mai mici. Din 2016, proprietarii persoane fizice de clădiri nerezidențiale vor avea același tratament ca firmele. Până acum, tendința, în special în marile orașe, a fost ca administrațiile locale să aleagă limita maximă a cotei de impozit, prevăzută de Codul fiscal. Prin urmare este de așteptat ca majorarea, pentru persoanele fizice, să fie semnificativă.

Pe de altă parte, noul Cod fiscal elimină taxele majorate pentru deținerea mai multor proprietăți, precum și cele pentru proprietățile care au suprafețe mai mari de 150 mp.

În prezent, persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit majorat: cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, cu 150% pentru a doua clădire și cu 300% pentru a treia și următoarele, prevedere eliminate in noul Cod Fiscal.

Clădiri rezidențiale

Impozitul se va calcula, din 2016, prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

Valoarea impozabilă a clădirii se va determina prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp din tabelul prevăzut de Codul fiscal. De exemplu, valoarea impozabilă pentru o clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic  care are instalații de apă, canalizare, electrice  și încălzire va fi de 1.000 lei/mp (pentru alte tipuri de clădiri scade până la 75lei/mp). În prezent, cea mai ridicată valoare impozabilă este de 935 lei/mp, iar cea mai mică 63 lei/mp.

Valoarea impozabilă se va ajusta în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea cu un coeficient de corecție. De exemplu, pentru o clădire amplasată într-o localitate de rang 0, în zona A, coeficientul va fi de 2,6 (și va scădea, în funcție de rang și zonă, până la 0,9).

Coeficientul de corecție se reduce cu 0,10 pentru apartamentele din blocuri cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente.

Totodată, valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcție de anul terminării (cu 50% dacă are o vechime de peste 100 de ani și scade până la 10% dacă are o vechime între 30 de ani și 50 de ani inclusiv.)

Clădiri nerezidențiale

Impozitul se va calcula, din 2016, prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% - 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile rezultată:

Dacă valoarea clădirii nu poate fi calculată asupra uneia dintre aceste trei valori, cota de impozit va fi de 2% și se va aplica asupra valorii impozabile calculate ca pentru clădiri rezidențiale.

Clădiri cu destinație mixtă

Impozitul se va determina prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu cel pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.

Dacă cele două tipuri de suprafețe nu pot fi evidențiate distinct, impozitul se va datora ca pentru clădiri:

Valoarea impozabilă a clădirilor deținute de persoane juridice va fi valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se va datora impozitul și poate fi:

Valoarea impozabilă se va actualiza o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare.  În caz contrar, cota impozitului va fi 5%. În prezent, dacă evaluarea nu este efectuată timp de 3 ani, cota de impozit este între 10% si 20%, iar pentru clădirile nereevaluate în ultimii 5 ani cota este între 30% și 40%.

În prezent, potrivit hotărârilor consiliilor locale, marile orașe au cote de impozit apropiate de limita maximă prevăzută de Codul fiscal în cazul persoanelor juridice care au făcut reevaluarea clădirii în ultimii trei ani anteriori anului fiscal de referință. Conform Codului fiscal, consiliile pot alege o cotă din intervalul 0,25% -1,50%.

În Cluj Napoca cotele propuse în proiectul de HCL pentru 2016 sunt următoarele:

Deci, dacă o persoană fizică are un apartament, evaluat la 100.000 euro, închiriat unei firme, care desfășoară activitate economică în el, impozitul pe clădire începând cu 2016 va fi de 1.000 euro/an.

VIDEO: NUMĂRULUI 113

Sponsori

  • Accenture
  • Bosch
  • ntt data
  • Betfair
  • FlowTraders
  • MHP
  • Connatix
  • BoatyardX
  • metro.digital
  • Colors in projects